mat cat dung can ho lavita charm 1
mat cat dung can ho lavita charm 1

MẶT BẰNG DỰ ÁN LAVITA CHARM

Mặt Cắt Đứng của dự án Lavita Charm

Mặt cắt đứng của dự án Lavita Charm
Mặt cắt đứng của dự án Lavita Charm

Số block : 03 block

Số tầng cao : 20 tầng (không bao gồm sân thượng)

Số tầng hầm : 01 tầng (thông 3 block)

Tổng số căn hộ : 939 (diện tích từ 49,3m2 – 90,68m2)

Tổng số căn office-tel : 114 (tầng 3,4,5 block A, tầng 5 block C)

Tổng số căn trệt thương mại : 30 (tầng 1, 2 block A, B, C)

Khu TTTM tập trung : tầng 1, 2 block A

Mặt Bằng Tổng Thể Dự Án

Mặt bằng tổng thể 3 Block A,B,C của dự án Lavita Charm
Mặt bằng tổng thể 3 Block A,B,C của dự án Lavita Charm

Mặt Bằng Căn Hộ Điển Hình Tầng 7-20

Mặt bằng điển hình Lavita Charm tầng 7-20
Mặt bằng điển hình Lavita Charm tầng 7-20

Mặt bằng chi tiết căn hộ Lavita Charm

1. Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ

2. Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ

3. Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ

Mặt Bằng Shophouse Tầng 1-2 Lavita Charm

Mặt bằng Shophouse Lavita Charm tầng 1
Mặt bằng Shophouse Lavita Charm tầng 1
Mặt bằng Shophouse Lavita Charm tầng 2
Mặt bằng Shophouse Lavita Charm tầng 2

Mặt Bằng Officetel Tầng 3-4-5 Lavita Charm

Mặt bằng Officetel Lavita Charm tầng 3-4
Mặt bằng Officetel Lavita Charm tầng 3-4
Mặt bằng Office-tel Lavita Charm tầng 5
Mặt bằng Office-tel Lavita Charm tầng 5

Mặt Bằng Căn Hộ Sân Vườn Lavita Charm Tầng 6

Mặt bằng căn hộ sân vườn Lavita Charm tầng 6
Mặt bằng căn hộ sân vườn Lavita Charm tầng 6
Call Now Button